Usa Michigan House of Representatives

[easy_youtube_gallery id=https://www.youtube.com/iWgt9QKbPCk cols=1 ar=4_3 thumbnail=0 playsinline=1 privacy=1 class=Usa Michigan House of Representatives title=top]Usa Michigan House of Representatives[/easy_youtube_gallery]

Usa ના michigan સ્ટેટ ના house of representatives માં સત્ર શરૂ કરતાં પહેલાં તા 13/03/19ના નવકાર મંત્ર અને મૈત્રી ભાવનું પવિત્ર ઝરણું ની રજુઆત કરતા ડૉ.મનીષ મહેરા(ડેટરોઇડ)….

જૈન જગત માટે એક ગૌરવશાળી ઘટના કહેવાય…